Email facebook twitter
WHO ARE THESE GUYS?

Jedna od aktualnih narativnih linija rukopisa "Car je gol" započeta je kao iskreni osobni pokušaj nalaženja preostalih visećih mostova do životnog perioda koji nazivamo mladošću. Istovremeno i linija neposredne svakodnevne komunikacije između autora rukopisa i njegovih likova. U osnovi, to je nagradna igra u kojoj se za pogađanje identiteta osoba na fotografiji osvajaju poljupci i pekmez od divlje naranče.

  • WHO ARE THESE GUYS?

    Svoj odgovor na pitanje tko su osobe na slici (te kako ste ih prepoznali i u kojem ste postotku sigurni da su to baš oni) možete poslati porukom na e-mail adresu stanislav@petikat.com

    Vjerujte da samo o vama ovisi hoćete li osvojiti tu pusu i pekmez od divlje naranče. Vaši eventualni netočni odgovori ostaju u fundusu nedostupnom javnosti, osim ako sami ne želite drugačije. 

    Igra traje dok traje, a na svaku se poruku, naravno, odgovara