Email facebook twitter
DUĆAN METAFORA NA FEKP 2012

Čitanje priče 'Dućan metafora' na Festivalu europske kratke priče, Teatar ITD, Zagreb, 25. svibnja 2012. Rečenice su praćene projekcijama stranica slikovnice sa crtežima Danijela Žeželja.

  • DUĆAN METAFORA NA FEKP 2012
     
 |  multimedija  |