Email facebook twitter
SHE 2, dio 2

Drugi nastup Golog cara u skladištu podzemnih deponija kiše. Zatvaranje izložbe She 2 uz predstavljanje knjige/kataloga o arhitektonskom projektu novog Trga Poljana u Šibeniku Ateliera Minerva. Hvala Siniši Staničiću na uzoritom domaćinstvu.

  • SHE 2, dio 2