Email facebook twitter
MATOŠ NOTES

U sklopu 19. Dana Antuna Šoljana u Rovinju je predstavljen i novi proizvod radionice Petikat. Kao autorski prilog ovogodišnjoj manifestaciji posvećenoj životu i djelu Antuna Gustava Matoša, osobnu bilježnicu 'Matoš notes' oblikovao je Stanislav Habjan, portret pisca na naslovnici crtež je Klasje Habjan, a tekst na predlistu, kao i onaj na naslovnici - izbor je zapisa iz Matoševih bilježnica.

Bilježnica je otisnuta u nakladi od 200 primjeraka, a ostvarena u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Rovinj i Gradskom knjižnicom 'M.V. Ilirik' kao dar organizatora sudionicima projekta čije grafičke materijale Petikat oblikuje već nekoliko godina. 

Bilježnica 'Matoš notes' ručni je rad, formata je 14x20 cm, ima 46 listova bez linija, uvezana je šivaćim strojem, a grafika na kartonskim koricama otisnuta je sitotiskom.

Poruka voditeljice projekta Melite Jurkote iz Rovinja: Ako se Petikatu štucalo ovih dana, to je zbog Matoš bilježnica koje su jako i iskreno dirnule ljude. Matičević je njima otvorio znanstveni kolokvij…

 


________________

A što je iz brojnih bilježnica dragog nam pisca izdvojeno za 'Matoš notes' i za plakat ovogodišnjih Dana... :

 

Zadesila me elementarna nesreća: na putu do Križevaca izgubio sam jednu od svojih bilježnica.

...

Jučer, 7. 9. 1896. sam preplivao Savu. Ja ljubim tu vodu, koja miriše kao put zrele i zdrave ženske, koja me nosi na svojim kao žensko lice mekim valovima i koju kao kakvu ljubavcu ostavljam s umornim udima. Nikada Sava nije bila ljepša nego jučer.

... 

Priroda je najbolji učitelj slobode, jer je sve slobodno što u njoj diše i ide, sve osim čovjeka.

...

Još nikada u životu nisam doživio tako divnog, tako vedrog maja, ali ni u kojemu mi maju cipele nisu tako dosadno zijevale!

...

Pokažite mi čovjeka koji će u salonu pasti u intiman razgovor s čestitim kakvim odrpancem.

...
Jest! Kobasica vrijedi više od Šekspira - psu!

...

Do podne radim svoj posao. Do 4 sata prevodim s francuskog. Do 7 sati muzika. U večer rad i - sanje.

...

Pisac je ćudljiva sredina između šlafroka i spomenika.

...
Ja sam clown koji skače (sa konja prolaznosti) kroz obruč vječnosti.

...

Na ulici bijaše do 100 zimskih kaputa; a meni bijaše usprkos tome hladno.
...

Najprije me grijaše lampa, a kada se potroši petrolej - cigareta.

...

Bolje je o ozbiljnim stvarima pisati smiješno, nego o smiješnima ozbiljno.
...

Brci ne čuvaju ni od kijavice, kamo li od smiješnosti.

...

Gazda moj meni ništa ne duguje. Naprotiv.

...

Ja sam kao papa, Diogenes i sv. mati crkva: živim od pumpanja.

... 

Ne vjerujem ni u što, vjerujem samo u sebe i čudim se u kakvu karikaturu vjerujem.

... 

Ovih dana išao sam na poštu. Bijaše kasno. Bijah tako rastresen da bacih u kutiju mjesto pisma posljednji komad od 5 fr. Ako bude tako dalje išlo, bacit ću umjesto “čika” u Seinu sebe.

...

Ja sam car, jer imam zraka.

... 

Što je ruha na meni je, što je kruha u meni je.

...

Ko nije zdrav i malo tužan, ne osjeća proljeća.

...

Knjige se ne prave kao djeca, već kao piramide.

...

Ja sam gladan kao A.G.M.

...

Kakve su prilike, ja ću po svoj prilici uskoro odapeti, i kada crknem, onda će se tek vidjeti, da sam se žrtvovao samo da budem slobodan. Pa onda htjeti raditi, imati gotov siže, i nemati tu večer petroleja! 

...

Zbog proklete te kritike ima me već u nosu tri četvrtine Zagreba, i ja ću nastojati da se posvađam i s ostatkom.

...

Humor je posljednji stepen duha i sam sebi svrhom kao čista nauka i čista poezija, a humorist duh, kojemu je cilj ona najviša emocija, onaj najviši smijeh, što izmiruje, harmonizira kontraste, što prašta čovjeku, jer je nemoćan, ne buneći se ni protiv gluposti, jer bez glupana ne bi bilo ni pametnih...

 

 

 

  • MATOŠ NOTES
     
  •  
  •  
  •  
  •  
  •